Voorwaarden Themabijeenkomst

 1. Wanneer je je voor de bijeenkomst inschrijft via het inschrijfformulier via de website (en je je daarmee aanmeldt) dan ontvang je z.s.m. een bevestiging van inschrijving op je emailadres.
 2. Kort daarna ontvang je de bevestigingsbrief van deelname met daarin belangrijke informatie zoals dat deelname gratis is.
 3. Voor beide partijen zijn zowel schriftelijk als mondeling gemaakte afspraken, bindend.
 4. Synthesetijdperk staat open voor een vrije gift zodat we kunnen blijven ontwikkelen en verder bouwen aan de nieuwe wereld.
 5. Bij verhindering dien je je uiterlijk 24 uur van te voren af te melden bij Synthesetijdperk via de mobiele telefoon: 06-12818825. Bij geen gehoor op het mobiele nummer, graag de voicemail in te spreken.
 6. Indien door omstandigheden de bijeenkomst niet gegeven kan worden dan zal in overleg een nieuwe datum worden vastgesteld.
 7. Synthesetijdperk heeft het recht om iemand uit te sluiten van de bijeenkomst indien daartoe aanleiding is en/of als er sprake is van een dringende reden.
 8. Het is niet toegestaan om gedurende de gehele bijeenkomst gebruik te maken van een eigen geluidsopname (mobiel) en/of voicerecorder.
 9. Synthesetijdperk is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is hij/zij noch de Synthesetijdperk aansprakelijk voor eventueel letsel en ongeval van de deelnemer(s).
 10. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar situatie, kernthema’s en gedrag.  Klachten dienen in eerste instantie gemeld te worden bij de Synthesetijdperk. Er zal gekeken worden naar een oplossing.
 11. De deelnemer is geheel op de hoogte dat hij op vrijwilliger basis een ontwikkeling en ervaring met zichzelf aangaat dat tot stand komt door o.a. ontwaking, verstilling, bezieling en het verkrijgen van nieuwe kennis.
 12. De bijeenkomst is gericht op innerlijke herkenning via spiegeling, projectie, zelfreflectie. Hierdoor kan de zelfhealing in werking worden gezet. De deelnemer neemt hierin eigen verantwoordelijkheid.

klik Thema bijeenkomst als je weer terug wilt.