Voorwaarden Workshop

 1. Wanneer je je voor de workshop inschrijft via het inschrijfformulier via de website (en je je daarmee aanmeldt) dan ontvang je z.s.m. een bevestiging van inschrijving op je emailadres.
 2. De inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld van € 12,50 is ontvangen. Dit vooraf betaalde inschrijfgeld wordt dan verrekend met het totaalbedrag van de workshop.
 3. Na betaling van het inschrijfgeld ontvang je tevens de bevestigingsbrief van jouw deelname aan de workshop, met daarin de belangrijkste informatie.
 4. Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief dient het verschuldigde workshopgeld betaald te zijn. Houdt daarbij de briefdatum als richtdatum.
 5. Na betaling ben je definitief verzekerd van deelname aan de workshop.
 6. Betalingen dienen voldaan te worden op de volgende wijze:
  contante betaling vooraf òf via (bank)overboeking op het volgende bankrekeningnummer:NL 40 ABNA 056.11.37.080 t.n.v. Stichting Synthesetijdperk te  Gaanderen o.v.v. workshop.
 7. Voor beide partijen, zijn zowel schriftelijk als mondeling gemaakte afspraken, bindend.
 8. De workshop gaat van start bij een minimum aantal deelnemers van 3 en maximaal 6.
 9. Wanneer de workshop niet van start kan gaan vanwege onvoldoende deelnemers dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
 10. Bij annuleren door deelne(e)m(st) nà aanmelding echter nog vóór startdatum van de workshop zal niet overgegaan worden tot het terugbetalen van het bedrag mits dat er sprake is van overmacht en dit ook aantoonbaar is. Indien sprake is van overmacht dan zal 75% van het totale bedrag terug betaald worden aan de deelnemer. De andere 25% geldt als administratiekosten.
 11. Bij verhindering dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden bij de docent via de mobiele telefoon: 06-12818825. Bij geen gehoor op het mobiele nummer dient men dan de voice mail in te spreken.
 12. Er bestaat geen mogelijkheid om de gemiste workshop in te halen op een ander tijdstip en/datum.
 13. Wanneer er op de workshopdag te weinig deelnemers aanwezig zijn (door afwezigheid van andere deelnemer(s)) zal er uiteindelijk gezamenlijk een nieuwe datum in overleg worden vastgesteld.
 14. Indien de afwezige deelnemer zich correct heeft afgemeld (volgens de voorwaarden) dan kan deze zonder bijkomende kosten deelnemen aan deze nieuwe ingeplande workshopdag. Indien de deelnemer zich niet correct heeft afgemeld en deze wil deelnemen aan de nieuwe ingeplande workshopdag, dan worden er kosten daarvoor in rekening gebracht. Dit is van toepassing bij workshops die bestaan uit meerdere delen.
 15. Indien door omstandigheden de docent en/of de organisatie (lees Stichting Synthesetijdperk) de workshop niet kan geven, zal gezamenlijk, in overleg met de deelnemers nieuwe datum(s) worden vastgesteld.
 16. Wanneer de deelnemer besluit om vroegtijdig of tussentijds te stoppen met het volgen van de workshop dan zal er geen teruggave van het (resterende) bedrag plaatsvinden. Tevens is het niet mogelijk om het naslagwerk van de niet gevolgde workshopdag(en) te ontvangen.
 17. De docent heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van het (verder) volgen van de workshop indien daartoe aanleiding is en/of als er sprake is van een dringende reden. Teruggave van het workshopgeld is dan niet van toepassing.
 18. Het is niet toegestaan om gedurende de workshop gebruik te maken van een eigen geluidsopname (mobiel) en/of voice recorder.
 19. De docent(e) noch de stichting is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers.
 20. Tevens is hij/zij noch de stichting  aansprakelijk voor eventueel letsel en ongeval van de deelnemer(s).
 21. De deelne(e)m(st)er is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar situatie en gedrag.
  Klachten dienen in eerste instantie gemeld te worden bij de docent(e). Er zal gekeken worden of een oplossing aangeboden kan worden.
 22. Op ieder moment kan de deelne(e)m(st)er na afmelding stoppen met de workshop. Restitutie van het geld zal echter niet plaatsvinden.
 23. De deelnemer is bij deelname aan de workshop, geheel op de hoogte dat hij een ontwikkeling en ervaring van het zelfhealingsproces met zichzelf aangaat dat tot stand komt door o.a. bewustwording, spiegeling, zelfreflectie. Aandacht zal uitgaan naar het aardingsproces, dus het verbinden van spiritualiteit met aarde. Hierin neem de deelne(e)m(st)er eigen verantwoordelijkheid Uiteraard zal de docent de deelne(e)m(st)er hierin ondersteunen en begeleiden.
 24. Van de deelne(e)m(st)er wordt openheid en bereidwilligheid gevraagd.