Jules Ruthers

Ik ben Jules en geboren op 19 februari 1959 in Silvolde, een klein plaatsje in de Achterhoek. In een kleine R.K. dorpsgemeenschap ben ik opgeroeid. Al op jonge leeftijd kon ik mij niet vinden in dat geloof maar vond niet de manier hoe ik mij daarvan los kon maken. Ik bleef dus de ander en de grote massa volgen maar verloor daardoor het geloof in mezelf. 

 

Scholing

Vele om-, bij- en nascholingen  heb ik gevolgd en afgerond. De HBO-opleiding  Holistisch Hulpverlener (vanuit Psychosofia) heeft mijn leven een ware wending gegeven. Het bewandelen van het daaraan gekoppelde Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie, was voor mij het ontvouwen van het Hoger Bewustzijn. HBO staat voor mij dan ook voor Hoger Bewustzijn Onderwijs. 

Het Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie

Het volgen van deze weg heeft mij geleerd om oude trauma’s, (oer)pijnen en angsten te (her)kennen, te verwerken, deze om te buigen, te transformeren en te transmuteren. Daardoor ging ik meer begrijpen over mijzelf als geboren Waterman, op zoek naar de werkelijke bedoeling van mijn leven.

Synthesetijdperk

Nu, na inmiddels vele jaren ervaring opgedaan te hebben in verschillende alternatieve richtingen, heb ik mezelf ontwikkeld als holistisch hulpverlener. Vanaf oktober 2001 ben ik werkzaam voor het nieuwe tijdperk vanuit Synthesetijdperk. 

De geboorte van Synthesetijdperk liep parallel met de aanslag op de Twin Towers Amerika in september 2001. Vanaf dat moment zou de oude wereld niet meer terug komen. Vanuit een diepe aanraking en groot verlangen om werkzaam te zijn voor de mensheid, ontstond samen met mijn vrouw Brigitte, in oktober 2001, onze Stichting Synthesetijdperk.

Het Gouden Tijdperk

In 2020 werd binnen de stichting de energie van het Gouden Tijdperk een feit. Vanaf dat moment kwamen we in een andere wereld terecht, aangestuurd door het Kosmische Plan. Veranderingen vergen veel van de mensheid en dus ook van onze stichting. Er ontstonden nieuwe wetgevingen en regels. Om vanuit ons  hart te kunnen blijven werken en belangeloos onze diensten aan te bieden hebben we een juiste keuze gemaakt om alleen als Synthesetijdperk werkzaam te zijn zonder de vorm van Stichting. Via de link over ons lees je meer over Synthesetijdperk.

Ommekeer

De grote ommekeer die in 2020 plaats vond werd ook nog eens heel symbolisch voor mij persoonlijk zichtbaar gemaakt. Een leuke anekdote.

Al rijdende in mijn zwarte fiat panda kwam ik plots te midden van een hele grote groep witte schapen. Ik reed als enige “zwarte schaap” in tegengestelde richting, tegen de stroom in. Ik had innerlijk enorme lol omdat ik zag dat dit precies is wat er op dit moment in de maatschappij speelt en ook in mij. Het was zo verhelderend en relativerend voor dat wat er gaande is: loop je niet mee achter de horde aan en doe je niet dat wat de leiders ons opdragen dan ben je het zwarte schaap!

Dit was een enorme bewustwording naar bewust zijn. Dit creëerde als het ware een “nieuwe vorm” van geborgenheid, gebaseerd op vertrouwen en geloof (wijsheid in liefde). Van hieruit leer ik mezelf steeds meer kennen en past het niet meer om de massa blindelings te volgen en daardoor (onbewust) de versluieringen en misleidingen, verwarringen in stand te houden.

Levensmissie

Ik ben sympathisant van de beroepsvereniging V.S.G.P. (Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit Psychosofia). Mijn grote passie is om mensen spiritueel te ondersteunen. Juiste in deze nieuwe wereld om te leren leven vanuit het ego (overlevingssysteem) naar leven vanuit het hart (werkelijk leven).

Mijn motto: Waar liefde is gevestigd, is geen angst!