Voorwaarden Groepsbijeenkomst

 1. Wanneer je je voor de groepsbijeenkomst(en) inschrijft via het inschrijfformulier via de website (en je je daarmee aanmeldt) dan ontvang je z.s.m. een bevestiging van inschrijving op je emailadres.
 2. De inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld van € 25,- is ontvangen. 
 3. Dit vooraf betaalde inschrijfgeld wordt dan verrekend met het totaalbedrag van de groepsbijeenkomst(en).
 4. Na betaling van het inschrijfgeld ontvang je tevens de bevestigingsbrief van jouw deelname aan de groepsbijeenkomst, met daarin de belangrijkste informatie voor de bijeenkomst(en).
 5. Uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de bevestigingsbrief dient het verschuldigde bedrag betaald te zijn. Houdt daarbij de briefdatum als richtdatum.
 6. Na betaling ben je definitief verzekerd van deelname aan de groepsbijeenkomst.
 7. Betalingen dienen voldaan te worden op de volgende wijze: contante betaling vooraf de bijeenkomst òf via (bank)overboeking op het volgende bankrekeningnummer: NL 40 ABNA 056.11.37.080 t.n.v. B.E.M. Ruthers-Bremen te Gaanderen o.v.v. groepsbijeenkomst
 8. Voor beide partijen zijn zowel schriftelijke als mondeling gemaakte afspraken bindend. Deze staan vermeld in je bevestigingsbrief.  
 9. De groepsbijeenkomst gaat van start bij een minimum aantal deelnemers van 4. Maximaal aantal deelnemers is 6.
 10. Wanneer deze bijeenkomst niet van start kan gaan vanwege onvoldoende deelnemers dan wordt het betaalde bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
 11. Bij annuleren door deelne(e)m(st) (nà aanmelding echter nog vóór startdatum) van de groepsbijeenkomst zal niet worden overgegaan tot het terugbetalen van het betaalde bedrag. Wanneer er sprake is van overmacht en dit ook aantoonbaar is, kan dit bedrag terugbetaald worden. 
 12. Bij verhindering dient de deelnemer zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden bij de groepsbegeleider via de mobiele telefoon: 06-12818825. Bij geen gehoor op het mobiele nummer dien je de voicemail in te spreken.
 13. Indien door omstandigheden groepsleider, de groepsbijeenkomst niet kan bijwonen, zal gezamenlijk en in overleg met de deelnemers een nieuwe datum worden vastgesteld.
 14. De groepsbijeenkomst heeft de intentie samen met gelijkgestemden te groeien, te leren en werkzaam te worden vanuit de energie van het Watermantijdperk.
 15. De deelnemer staat open voor en is bereid om ervaringen, ideeën, gebeurtenissen met elkaar te delen en elkaar te ondersteunen. Tevens te bemoedigen in leerprocessen met het gezamenlijk doel mee te stromen op de energie en veranderingen van het Watermantijdperk. Dit alles gericht op zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid en zelf verantwoordelijkheid.
 16. Het is niet toegestaan om gedurende bijeenkomst gebruik te maken van een eigen geluidsopname (mobiel) en/of voice recorder.
 17. De begeleiding van de groepsleider van stichting Synthesetijdperk is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is hij/zij niet aansprakelijk voor eventueel letsel en ongeval van de bijeenkomst.
 18. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar situatie en gedrag.
 19. Klachten dienen in eerste instantie gemeld te worden bij de groepsleider. Er zal dan gekeken worden of een oplossing aangeboden kan worden. Op ieder moment kan de deelnemer na afmelding stoppen met de bijeenkomst. Restitutie van het bedrag zal echter niet plaatsvinden.
 20. De deelnemer is bij deelname geheel op de hoogte dat hij een ontwikkeling c.q. zelfhelingsproces met zichzelf aangaat dat tot stand komt door o.a. bewustwording, spiegeling, zelfreflectie. Uiteraard zal de groepsleider hierin ondersteunen en begeleiden
 21. De groepsbijeenkomst heeft als doel het omzetten van overleven naar leven. Een ieder heeft dan ook een eigen rode draad en levensopdracht daarin. Samen werkzaam zijn aan het Hogere Doel met behoud van de eigen persoonlijke waarheid en individualiteit. 
 22. Vanuit samenwerking zal dit geschieden en zal gestreefd worden naar zelfkennis en het ontwikkelen van zelfbewustzijn. De drijfveer daarbij zal zijn het zoeken naar gelijkenissen en overeenkomsten met elkaar in plaats de verschillen en verschillende belangen.