Voorwaarden Groepsbijeenkomst

  Voorwaarden

 

 1. Wanneer je je voor de Groepsbijeenkomst inschrijft via het inschrijfformulier op de website dan ontvang je z.s.m. een bevestiging op je emailadres.
 2. Na de bevestiging word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Er zal dan gekeken worden naar gelijken, belangen en wensen voor de groepsbijeenkomst.
 3. Na overeenstemming mag je kosteloos deelnemen en ontvang je de  bevestigingsbrief van deelname.
 4. Synthesetijdperk staat open voor een vrij gift om samen spirituele blijven ontwikkelen voor het verdere bouwen aan de nieuwe maatschappij, wereld.
 5. Voor beide partijen zijn zowel schriftelijke als mondeling gemaakte afspraken bindend. Deze staan vermeld in je bevestigingsbrief.  
 6. De groepsbijeenkomst gaat van start bij het aantal deelnemers dat conform de overheidsmaatregelen geldt.
 7. De groepsbijeenkomst heeft de intentie samen met gelijkgestemden (verder) te ontwikkelen en werkzaam te zijn voor deze nieuwe wereld. 
 8. Het is van belang om opgedane ervaringen, gebeurtenissen en persoonlijke ontwikkelingen met elkaar te delen. Belangeloos te bemoedigen en ondersteunen in leerprocessen en mee te stromen op de nieuwe energie. Dit alles zal uitgangspunt zijn in de groepsbijeenkomst(en) vanuit verantwoordelijkheid, werkzaamheid, zelfredzaamheid.
 9. Wanneer je deelneemt, ben je ervan bewust dat je nieuwe ervaringen op doet en neem je ook verantwoording voor je eigen spirituele ontwikkeling c.q. zelfhelingsproces. Die je met jezelf aan gaat en tot stand komen via o.a.. bewustwording, spiegeling, zelfreflectie. Uiteraard zal de  Synthesetijdperk daarin ondersteunen.
 10. De groepsbijeenkomst heeft de intentie te ondersteunen in het omzetten van een leven vanuit “overleven” (lagere zelf – eigenbelang) naar leven vanuit  “werkelijk leven” (Hoger Zelf – belangeloos). Dit draagt ook bij aan het collectieve belang vanuit een hart-tot-hart verbinding. Samen vanuit het hart werkzaam zijn aan het Hogere Doel van het Leven. Uiteraard met behoud van de eigen persoonlijke waarheid, uniekheid en individualiteit.  
 11. Ontwikkelen van zelfkennis en zelfbewustzijn zal geschieden vanuit het zoeken naar gelijkenissen en overeenkomsten met elkaar in plaats van de verschillen tussen elkaar.
 12. In de groepssamenwerking is het niet meer nodig dat we elkaar de lessen voor hoeven te lezen. Ook al is dit goed bedoeld docht behoort dit toe aan het oude Vissentijdperksysteem.
 13. Iedere deelne(e)m(st)er is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen situatie, kernpunten, houding en gedrag.
 14. Bij verhindering dient je je uiterlijk 24 uur van te voren af te melden bij Synthesetijdperk via de mobiele telefoon: 06-12818825. Bij geen gehoor op het mobiele nummer dien je de voicemail in te spreken.
 15. Het is niet toegestaan om gedurende de bijeenkomsten gebruik te maken van eigen geluidsopname zoals mobiel en/of voicerecorder.
 16. Synthesetijdperk is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is zij niet aansprakelijk voor eventueel letsel en ongeval.
 17. Klachten dienen in eerste instantie gemeld te worden bij  Synthesetijdperk. Er zal dan gekeken worden naar oplossingen.
 18. Indien door omstandigheden de groepsbijeenkomst en/of op plaats van locatie niet kan plaats vinden dan zullen we in gezamenlijk overleg een nieuwe datum c.q. locatie vaststellen.

          klik Groepsbijeenkomst als je weer terug wilt.