Voorwaarden Meditatie

 1. Wanneer je je voor de (thema)meditatie inschrijft via het inschrijfformulier via de website (en je je daarmee aanmeldt) dan ontvang je z.s.m. een bevestiging van inschrijving op je emailadres.
 2. Alvorens je kunt deelnemen vindt er eerst een korte (telefonisch) intake plaats.
 3. Na definitieve toelating ontvang je de bevestigingsbrief van jouw kosteloze deelname met daarin de belangrijke informatie.
 4. Voor beide partijen, zijn zowel schriftelijk als mondeling gemaakte afspraken, bindend.
 5. Synthesetijdperk staat open voor een vrije gift zodat we samen kunnen blijven ontwikkelen en verder bouwen aan de nieuwe wereld.
 6. De meditatie gaat van start bij het aantal deelnemers dat conform de overheidsmaatregelen geldt.
 7. Bij verhindering dient je je uiterlijk 24 uur van te voren af te melden bij synthesetijdperk via de mobiele telefoon: 06-12818825. Bij geen gehoor op het mobiele nummer dan graag de voicemail in spreken.
 8. Indien door omstandigheden de meditatie niet gegeven kan worden dan zal in overleg een nieuwe datum worden vastgesteld.
 9. Synthesetijdperk heeft het recht om iemand uit te sluiten van meditatie indien daartoe aanleiding is en/of als er sprake is van een dringende reden.
 10. Het is niet toegestaan om gedurende de gehele meditatiebijeenkomst gebruik te maken van een eigen geluidsopname (mobiel) en/of voicerecorder.
 11. Synthesetijdperk is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is hij/zij noch  aansprakelijk voor eventueel letsel en ongeval van de deelnemer(s).
 12. De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor zijn/haar situatie, kernthema’s en gedrag.  Klachten dienen in eerste instantie gemeld te worden bij de Synthesetijdperk. Er zal gekeken worden naar een oplossing.
 13. De deelnemer is geheel op de hoogte dat hij een ontwikkeling en ervaring met zichzelf aangaat dat tot stand komt door o.a. verstilling, innerlijk schouwen, bezieling, zoeken naar zingeving.
 14. Meditaties zijn gericht op innerlijke herkenning via spiegeling, projectie, zelfreflectie. Hierdoor kan de zelfhealing in werking worden gezet. De deelnemer neemt hierin eigen verantwoordelijkheid.

   klik Meditatie bijeenkomst als je weer terug wilt.