Thema bijeenkomst: De Innerlijke Oproep van het Aquariustijdperk

De Innerlijke Oproep 

Deze bijeenkomst heeft als doel basiskennis verkrijgen om innerlijk werkzaam te zijn in het Aquariustijdperk. Uitgangspunt is, dat het Licht en de Liefde van het hart, op een liefdevolle wijze aangeraakt wordt door de Aquariusimpuls. Deze bijeenkomst is ook de voorloper voor de Verbindingsbijeenkomsten.   

 
Afronding 2023

December is de maand van afronding. Dit jaar stond in het teken van leren leven in harmonie. Vooral in deze periode, net voor Kerst, kan donkerte belicht worden, ook in jezelf. Tijdens het samen zijn ligt de focus dan ook op nieuwe geboorte in het Aquariustijdperk.

De weg naar Zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid 

De mens die van binnenuit waarneemt en innerlijke processen ervaart, wordt gestimuleerd om werkzaam te zijn in het Aquariustijdperk. Via inkeer, zelfreflectie en spiegelwerk zal versluiering langzaamaan verdwijnen en de liefdesenergie van de Hogere Wil werkzaam worden. De mens heeft wel een vrije wil om dit proces (creatief) aan te gaan en zich verder te openen voor de Lichtimpulsen. Een aanzet om spiritueel mee te groeien en te ontdekken wat het Leven je te bieden heeft naar een spiritueel mens Zijn.  

‘Wie naar binnen kijkt wordt wakker, wie naar buiten kijkt blijft dromen’.

Innerlijke werk is in deze tijd gericht op ontwaking. Het vormt een nieuwe leven doordat onthechting plaats kan vinden van oude denkpatronen en emotionele gehechtheid die voort komen uit het overlevingssysteem.

Ontwaking

In deze tijden vindt er ontsluiering plaats waardoor er veel aan het licht komt. Op grote schaal zet zich een transformatieproces door. Hierdoor wordt op wereld niveau oud karma, trauma’s, ziektes e.d. uitgewerkt. Ook op individueel niveau binnen relaties, familie, groepen gebeurt dit. Ieder mens wordt nu opgeroepen om op creatieve, liefdevolle wijze werkzaam te zijn. Juist door het (her)ontdekken van ‘wie je ten diepste bent’ en daarin te ontwaken, komt er een verbinding met je Hogere Zijn oftewel Geest, de Bron. Innerlijke en uiterlijke zintuigen spelen hierin op subtiele wijze een belangrijke rol.

Zintuigen    

De wijze waarop we onze binnen en buitenwereld waarnemen (zintuigen) is afhankelijk van dat wat we in het leven hebben ervaren en waar we (bewust of onbewust) aan vasthouden. Zintuigen functioneren als belangrijke ontvangers van informatie. Het zijn de boodschappers van energieën. Prikkels (energie, informatie, geluiden, geuren  e.d.) die we waarnemen beïnvloeden de innerlijke en uiterlijke wereld middels de boodschap die ze in zich dragen. Daarin ligt een spiritueel leerdoel dat geactiveerd wil worden.                                                                                         

Zintuigen vertellen over levenservaringen en geven inzicht in denkbeelden, visies, meningen e.d. met als doel verticaal verder te groeien. Het zijn de inspirators vanuit de Bron.

Ontdekken hoe zintuigen onderling samenwerken geeft meer geestelijke helderheid.  Van daaruit ontstaat er ruimte. Vanuit die energie komt er een beweging en dit versterkt in een groepsverbinding.

Involutie (dualiteit)

Vanuit de Bron is er een neerwaartse beweging naar de materie (involutie). De focus lag op de manifestatie van de persoonlijkheid (het ego). Er werd een collectief (onder) bewustzijn gecreëerd dat resoneerde op angst, bescherming, macht en onmacht, karma. De hulpbronnen binnen de mens waren vooral de 7 hoofdchakra’s.

Evolutie (eenheid, bron)

In de huidige grote overgangsfase vindt er een opwaartse energiebeweging plaats. De focus ligt op het Hoger Zelf (geest). Via de weg van bewustwording naar bewust Zijn, groeit de mens van aarde mens door naar een kosmisch mens die leeft vanuit (Harts)bewust- Zijn. Hij heeft 6 nieuwe hoofdchakra’s tot zijn beschikking.  Dit pad is het Universele 12-voudige pad van inwijding tot Zelfrealisatie. 

De natuurlijke ademhaling stimuleert spirituele intelligentie.

Ademen

Een tijd van grote verandering en onzekerheid roept stress, spanning en angst op. Dat kan zich lichamelijk uiten in o.a. lichamelijke spanning, spierverkramping, hoofdpijn. Het drukt letterlijk op de zenuwknopen. Het gevolg is dan automatisch een hoge ademhaling. Deze zorgt voor minder zuurstof in het lichaam waardoor klachten kunnen ontstaan. Een volledige ademhaling geeft energiedoorstroming zowel fysiek, emotioneel, mentaal en als ook geestelijke/spiritueel. Ik laat je via inkeer, rust, stilte, ontspanning de kracht van ademen ervaren. Ook het hart zal zich dan meer kunnen ontspannen en het herstellend vermogen activeren.

 

2023

Datum: donderdag 14 december

Tijd: 19.30 – 22.30 uur  

Deelname: gratis  Klik voor Voorwaarden Themabijeenkomst 

Groep: max. 4 deelnemers

Locatie: Ligusterstraat 39, Gaanderen (op 5 min. loop afstand van treinstation) 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze Themabijeenkomst “De innerlijke oproep van het Aquariustijdperk” en je wilt je aanmelden dan kan dit via het aanmeldingsformulier. Wanneer je vragen hebt of er zijn onduidelijkheden dan kun je contact opnemen via het contactformulier. Na aanmelding ontvang je de bevestigingsmail. Mocht je deze niet ontvangen, check dan even je spambox. Vind je daar de bevestigingsmail ook niet, breng ons dan even op de hoogte. 

Synthesetijdperk staat open voor een vrije gift om samen spiritueel te blijven ontwikkelen en werkzaam te zijn voor de Nieuwe wereld.