Thema bijeenkomst: De Innerlijke Oproep van het Aquariustijdperk

De Innerlijke Oproep 

Deze bijeenkomst heeft als doel basiskennis verkrijgen om innerlijk werkzaam te zijn in het Aquariustijdperk. Uitgangspunt is, dat het Licht en de Liefde van het hart aangeraakt wordt door de Aquariusimpuls. Deze bijeenkomst (de voorloper voor de Verbindingsbijeenkomsten) met gelijkgestemden geeft je ook de mogelijkheid om je van hieruit verder spiritueel te ontplooien.  

 

De weg naar Zelfwerkzaam en zelfredzaam 

 

De mens die van binnenuit waarneemt en innerlijke processen ervaart, kan werkzaam worden in het Aquariustijdperk. Via inkeer, zelfreflectie en spiegelwerk zullen versluieringen van de persoonlijke wil (ego) langzaamaan verdwijnen en de liefdesenergie van de Hogere Wil vrij komen. De mens heeft wel een vrije wil om dit proces (creatief) aan te gaan en zich verder te openen voor de Lichtimpulsen. Een aanzet om spiritueel mee te groeien en te ontdekken wat het Leven je te bieden heeft naar een nieuw mens Zijn.  

‘Wie naar binnen kijkt wordt wakker, wie naar buiten kijkt blijft dromen’.

Innerlijke werk geeft inzicht en ontwaking. Het vormt een nieuwe leven doordat onthechting plaats kan vinden van oude denkpatronen en emotionele gehechtheden die voort komen uit het overlevingssysteem.

Ontwaking

In deze tijden vindt er ontsluiering plaats waardoor er veel aan het licht komt. Op grote schaal zet zich een transformatieproces door. Hierdoor wordt op wereld niveau oud karma, trauma’s, ziektes e.d. uitgewerkt. Ook op individueel niveau binnen relaties, familie, groepen gebeurt dit. Ieder mens wordt nu opgeroepen om op creatieve en liefdevolle wijze werkzaam te zijn. Juist door het (her)ontdekken van ‘wie je ten diepste bent’ en daarin te ontwaken, komt er een verbinding met je Hogere Zijn oftewel Geest, de Bron. Innerlijke en uiterlijke zintuigen spelen hierin op subtiele wijze een belangrijke rol.

Zintuigen    

De wijze waarop we onze binnen en buitenwereld waarnemen (zintuigen) is afhankelijk van dat wat we in het leven hebben ervaren en waar we (bewust of onbewust) aan vasthouden. Zintuigen functioneren als belangrijke ontvangers van informatie. Het zijn de boodschappers van energieën. Prikkels (energie, informatie, geluiden, geuren  e.d.) die we waarnemen beïnvloeden de innerlijke en uiterlijke wereld middels de boodschap die ze in zich dragen. Daarin ligt een spiritueel leerdoel dat geactiveerd wil worden.                                                                                         

Zintuigen vertellen over levenservaringen en geven inzicht in oude denkbeelden, visies, meningen e.d. met als doel verticaal verder te groeien. Het zijn de inspirators vanuit de Bron.

Ontdekken hoe zintuigen onderling samenwerken geeft meer geestelijke helderheid.  Van daaruit ontstaat er ruimte voor onvoorwaardelijke Liefdesenergie. Vanuit die  energie komt er een beweging en dit versterkt in een groepsverbinding.

Involutie (dualiteit)

Vanuit de Bron was er een neerwaartse beweging naar de materie (involutie). De focus lag op de manifestatie van de persoonlijkheid (het ego). Er werd een collectief (onder) bewustzijn gecreëerd dat resoneerde op angst, bescherming, macht en onmacht, karma. De hulpbronnen binnen de mens waren vooral de 7 hoofdchakra’s.

Evolutie (eenheid, bron)

In de huidige grote overgangsfase vindt er een opwaartse energiebeweging plaats. De focus ligt op de liefdesenergie van het Hoger Zelf (geest). Via de weg van bewustwording naar bewust Zijn, groeit de mens van aarde mens door naar een kosmisch mens die leeft vanuit (Harts)bewust- Zijn. Hij heeft 6 nieuwe hoofdchakra’s tot zijn beschikking.  

In het evolutieproces speelt de thymus en het immuunsysteem een belangrijke rol. Dit pad dat de mens bewandeld is het Universele 12-voudige pad van inwijding tot Zelfrealisatie. Het biedt de mens vele nieuwe mogelijkheden.

Immuunsysteem

Doordat we nu meer (spiritueel) bewust worden en mee resoneren op hogere lichtfrequenties ontstaan er een meervoudig immuunsysteem, werkzaam vanuit Universeel bewustzijns niveau.

Het tijdperk dat nu achter ons ligt (energie van wet van karma) gaf de mens een enkelvoudig immuunsysteem om zich te beschermen tegen gevaar van buiten af.

Er is nu een tweede immuunsysteem ontstaan. Deze leert de mens van buiten naar binnen te communiceren en de innerlijke weg te gaan volgen. Daardoor kan er   neutrale, onvoorwaardelijke liefdesenergie ontstaan.

Het derde immuunsysteem laat ons zien hoe we als Universeel bewust mens, de weg kunnen volgen naar een Nieuw Mens-Zijn.

De kracht van ademhaling voedt het innerlijke Licht

Ademen

Een tijd van grote verandering en onzekerheid roept stress, spanning en angst op. Dat kan zich lichamelijk uiten in o.a. lichamelijke spanning, spierverkramping, hoofdpijn. Het drukt letterlijk op de zenuwknopen. Het gevolg is dan automatisch een hoge ademhaling. Deze zorgt voor minder zuurstof in het lichaam waardoor klachten kunnen ontstaan. Een volledige ademhaling geeft energiedoorstroming zowel fysiek, emotioneel, mentaal en als ook geestelijke/spiritueel. Ik laat je via inkeer, rust, stilte, ontspanning de kracht van ademen ervaren. Ook het hart zal zich dan meer kunnen ontspannen en het herstellend vermogen activeren.

 

2023

Datum: donderdag 1 juni 

Tijd: 19.30 – 22.30 uur  

Deelname: gratis  Klik voor Voorwaarden Themabijeenkomst 

Groep: max. 4 deelnemers

Locatie: Ligusterstraat 39, Gaanderen (op 5 min. loop afstand van treinstation) 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze Themabijeenkomst “De innerlijke oproep van het Aquariustijdperk” en je wilt je aanmelden dan kan dit via het aanmeldingsformulier. Wanneer je vragen hebt of er zijn onduidelijkheden dan kun je contact opnemen via het contactformulier.

Synthesetijdperk staat open voor een vrije gift om samen spiritueel te blijven ontwikkelen en werkzaam te zijn voor de Nieuwe wereld.