Thema bijeenkomst: De Innerlijke Oproep van het Aquariustijdperk

De Innerlijke Oproep 

Deze heeft als doel basiskennis verkrijgen om innerlijk werkzaam te zijn in het Aquariustijdperk. Uitgangspunt is, dat het Licht en de Liefde van het hart aangeraakt wordt door de Aquariusimpuls. Deze avond met gelijkgestemden geeft je ook de mogelijkheid om je van hieruit verder spiritueel te ontplooien in de Spirituele Verbindingsbijeenkomsten die aanzet zijn tot Zelfwerkzaamheid en Zelfredzaamheid die het Leven tot vervulling brengt.  

 

De weg naar binnen

 

‘Wie naar binnen kijkt wordt wakker, wie naar buiten kijkt blijft dromen’.

De mens die van binnenuit waarneemt en innerlijke processen aangaat, kan werkzaam worden in het Aquariustijdperk. Via inkeer, zelfreflectie en spiegelwerk zullen versluieringen van de eigen persoonlijkheid (ego) langzaamaan verdwijnen en de liefdesenergie van het Hart vrij komen. De mens heeft wel een vrije wil om dit proces (creatief) aan te gaan, om te kiezen en zich verder te openen voor de Aquariusimpulsen. Een aanzet om spiritueel mee te groeien en te ontdekken wat het Leven je te bieden heeft.  

Innerlijke werk geeft inzicht, ontwaking. Het vormt een nieuwe leven doordat onthechting plaats vindt van oude systemen en patronen.  

Ontwaking

In deze tijden vindt er veel ontsluiering plaats waardoor er veel aan het licht komt. Op grote schaal zet zich een transformatieproces door en wordt op wereld niveau oud karma, trauma’s, ziektes e.d. uitgewerkt. Ook op individueel niveau binnen relaties, familie, groepen gebeurt dit. Ieder mens wordt nu opgeroepen om creatief en liefdevol werkzaam te zijn. Juist door het (her)ontdekken van wie je ten diepste bent en daarmee te ontwaken, komt er een verbinding met je Hogere Zijn oftewel Geest, de Bron. Zintuigen spelen hierin op subtiel wijze een belangrijke rol.

Zintuigen    

De wijze hoe we onze binnen en buitenwereld waarnemen via de zintuigen is afhankelijk van dat wat we hebben ervaren en waar we (bewust of onbewust) aan vasthouden. Zintuigen functioneren als belangrijke ontvangers van informatie. Het zijn de boodschappers van energieën. Prikkels (energie, informatie, geluiden, geuren  e.d.) die we waarnemen beïnvloeden de innerlijke en uiterlijke wereld door de boodschap die ze in zich dragen. Daarin ligt een spirituele leerdoel (hoe te leven in Liefde) dat nu werkzaam wil zijn vanuit de wet van Liefde.                                                                                                 

Zintuigen vertellen ook over het Leven en geven inzicht in o.a. oude denkbeelden, visies, meningen e.d. met als doel door te groeien naar het Nieuwe Leven. Het zijn de inspirators vanuit de Bron.

Ontdekken hoe zintuigen onderling samenwerken geeft meer geestelijke helderheid.  Van daaruit ontstaat er ruimte voor Liefdesenergie, een nieuwe innerlijke beweging en dit versterkt o.a. het immuunsysteem.

Involutie (dualiteit)

Vanuit de Bron was er een neerwaartse beweging naar de materie (involutie). De focus lag op de manifestatie van de persoonlijkheid (het ego). Er werd een collectief (onder) bewustzijn gecreëerd dat resoneerde op angst, bescherming, macht en onmacht, karma. De hulpbronnen binnen de mens waren de 7 hoofdchakra’s.  

Evolutie (eenheid, bron)

In de huidige overgangsfase vindt er een opwaartse energiebeweging plaats, op weg naar Eenheid, de Bron. De focus ligt op de energie van het Hart, het Hoger Zelf. Via de weg van bewustwording naar bewust zijn groei de mens naar een kosmisch mens. Hij heeft 6 nieuwe hoofdchakra’s tot zijn beschikking. Daarmee kan de mens bouwen aan een nieuw leven en het collectief (Harts)bewustzijn.

In deze ontwikkeling speelt de thymus en het immuunsysteem een belangrijke rol. Deze bieden de mens vele nieuwe mogelijkheden.

Immuunsysteem

Doordat we nu meer (spiritueel) bewust worden en mee resoneren op hogere lichtfrequenties ontstaan er een meervoudig immuunsysteem, op weg naar leven in Liefde en Eenheid.

Het tijdperk dat nu achter ons ligt (energie van wet van karma) gaf de mens een enkelvoudig immuunsysteem om zich te beschermen tegen gevaar van buiten af.

Er is nu een tweede immuunsysteem ontstaan. Deze leert de mens van buiten naar binnen te communiceren en de innerlijke weg te gaan. Daardoor kan er vanuit neutrale energie liefde ontstaan.

Het derde immuunsysteem laat ons zien hoe we als universele mens de weg kunnen  volgen naar een Nieuw Mens-Zijn. Het is het Universele 12-voudige pad tot zelfrealisatie.

De kracht van de ademhaling versterkt ons immuunsysteem.

Ademen

Een tijd van verandering en onzekerheid roept stress, spanning en angst op. Het lichaam uit zich dan in o.a. lichamelijke spanning (spieren). Het drukt letterlijk op de zenuwknopen. Het gevolg is dan automatisch een hoge ademhaling. Deze zorgt voor minder zuurstof in het lichaam waardoor klachten kunnen ontstaan. Een volledige ademhaling geeft energiedoorstroming zowel fysiek, emotioneel, mentaal en als ook geestelijke/spiritueel. In deze bijeenkomst laat ik je via inkeer de kracht van ademen in rust, stilte en ontspanning ervaren. Ook het hart zal zich dan meer kunnen ontspannen en het herstellend vermogen activeren.

Alleen in de stilte wordt de innerlijke oproep van het Aquariustijdlicht voelbaar!

 

2023

Datum: 16 februari

Tijd: 19.30 – 22.30 uur  

Deelname: gratis  Klik voor Voorwaarden Themabijeenkomst 

Groep: max. 4 deelnemers

Locatie: Ligusterstraat 39, Gaanderen (op 5 min. loop afstand van treinstation) 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze Themabijeenkomst “De innerlijke oproep van het Aquariustijdperk” en je wilt je aanmelden dan kan dit via het aanmeldingsformulier. Wanneer je vragen hebt of er zijn onduidelijkheden dan kun je contact opnemen via het contactformulier of via telefoon: 06-12818825 Jules Ruthers.

Synthesetijdperk staat open voor een vrij gift om samen spirituele te blijven ontwikkelen en verder bouwen aan de Nieuwe wereld.