Stichting Synthesetijdperk

Stichting Synthesetijdperk 

en het Universele 12-voudige pad tot zelfrealisatie

Stichting Synthesetijdperk is in het jaar 2001 opgericht en bestaat uit  Jules Ruthers en Brigitte Ruthers en vrijwilligster Bianca Mateman.  Vanaf die tijd is de stichting gepassioneerd en actief werkzaam vanuit de Nieuwe Tijd: ‘Het Synthesetijdperk ook wel het Watermantijdperk of het Aquariustijdperk genoemd’.

 

Wat betekent Synthesetijdperk? 

Synthesetijdperk betekent een tijdperk met voortdurend belangrijke veranderingen en omkeer waarin het Licht en de Liefde in het hart zal ontwaken en uiteindelijk werkzaam worden in ieder mens. De sluiers van onwaarheden, illusies en beperkende overtuigingen, gehechtheden en gebondenheden zullen afvallen en daarmee zal het hart ontsluierd worden. Zo kunnen de kernkwaliteiten van de ziel aangeraakt en zichtbaar worden. We leren om creatief, beter en anders met onszelf, elkaar en de wereld om te gaan en samen te leven. Er zullen dan (ziels)verbindingen ontstaan op basis van onvoorwaardelijke liefde, gelijkwaardigheid, respect, mededogen, acceptatie. Iets waar de wereld zo naar verlangt.

Synthese staat voor de “goddelijke wil” en deze wordt ook wel de “duizendbladige lotus” genoemd.  Deze lotus staat ook symbool voor het kruinchakra van de mens. Dit is een van de belangrijkste energie punten van de mens en functioneert als het hoofd-verbindingscentrum tussen kosmos en aarde op zijn spirituele weg, in deze Nieuwe tijd.

De mens gaat op ontwikkelingsweg, naar een ander en nieuw-mens zijn.

Door spirituele ontwikkeling leer je om oude pijn en angst om te buigen, te transformeren naar liefde en mededogen voor jezelf en uiteindelijk ook voor de medemens. 

Het ontwikkelingspad dat ieder mens loopt, op zijn eigen tempo en vanuit zijn niveau van bewustzijn, is het Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie.

 

Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie

Dit is het bewustwordingspad om te ontdekken en erachter te komen wie je ten diepste bent. Ons bewustzijn is veelal vertroebeld omdat we niet echt weten over onze “werkelijke” komaf.

Op het bewustwordingspad doorloop je het proces van bewust worden naar bewust zijn via herkenning, erkenning, acceptatie en transformatie. Je komt dan uiteindelijk tot Zelf-realisatie. Hiermee wordt bedoeld, de realisatie van de Hogere Wil. En op dit pad, dat een inwijdingsweg is, ontdek je je eigen blokkades, belemmeringen en weerstand tegen verandering. Wanneer je de weg wil volgen van je hart en je Hogere Wil, dan zul je bereid moeten zijn om je te onthechten van de begeerte van de persoonlijkheid. Dit is uiteindelijk het diepste verlangen van je ziel. 

Hieronder zit vaak een diepgewortelde angst om er niet bij te horen en afgescheiden te zijn van de Bron. Vanuit deze angst ontwikkelen we een persoonlijkheid die zich telkens weer bevestigd wil zien in de ontmoeting met de ander maar ook in de materie. 

Het openen van het hart is het enige oprechte antwoord naar Licht en Liefde, dat wat je in wezen bent.

Als dan je hartchakra zich voorzichtig opent en je vanuit het verlangen van je ziel en vanuit vrije wil, op weg gaat om je kern te leren kennen, opent zich het innerlijke mystieke pad oftewel het Universele 12-voudig pad tot zelfrealisatie.

Deze mystieke kennis is voor Stichting Synthesetijdperk de stimulans om dienstbaar te willen zijn aan allen die zich daarvoor interesseren, open staan en (eventueel) ondersteuning nodig hebben op dit pad.