Synthesetijdperk

Het Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie

Synthesetijdperk bestaat sinds 2001 en bestaat uit Jules Ruthers en Brigitte Ruthers.  Vanaf die tijd zijn wij werkzaam vanuit de Nieuwe Tijd: Synthesetijdperk ook wel het Aquariustijdperk.

 

Symbool van Synthesetijdperk

Synthese staat voor de Hogere Wil, de Goddelijke Wil. Dit wordt symbolisch ook wel afgebeeld als de “duizendbladige lotus”. De lotus staat weer symbool voor het kruinchakra, het Hoogste Bewustzijn. Dit chakra is één van de belangrijkste energiepunten van de mens want deze staat direct in verbinding met Geest.

De lichtenergie die voortkomt uit de lichtimpulsen van Geest, is in staat om de nieuwe Hemel op aarde te brengen. De nieuwe aarde zal de nieuwe hemel creëren.

Synthesetijdperk

Synthesetijdperk betekent een tijdperk met voortdurend aardse veranderingen, aangestuurd door het Kosmische plan. Met de grote Ommekeer die wereldwijd in het jaar 2020 zijn intrede deed, werd de onomkeerbare Overgang in de geschiedenis een feit!

De mensheid is opgetild naar een hogere lichtfrequentie, op weg naar de 4de dimensie. De chaos, crisis en vele veranderingen stimuleren ieder mens om in zichzelf een vernieuwing in bewustzijn door te maken. Hij mag in de donkerte zijn eigen schaduw ontmoeten en belichten met Licht en Liefde door dit in zichzelf te (her)ontdekken en te (her)kennen.

Dit grote transformatieproces speelt een essentiële rol in de uiteindelijke sprong naar de 5de dimensie. Die energie werd in 2021 voelbaar. De mens gaat zich weer herinneren wie hij in wezen is en zal van daaruit vorm geven op aarde, volgens de wet van Eenheid en Liefde.

Aquariustijdperk

In dit tijdperk, ook wel het Aquariustijdperk genoemd, ontvouwt zich Licht en Liefde.  Die werden al in de jaren 1994 t/m 2000 bekrachtigd volgens de Aquariusblauwdruk. Lichtimpulsen komen nu versneld bij de mens binnen via het kruinchakra en dalen  verder in de materie.

Ondertussen en gaandeweg zullen persoonlijke onwaarheden, illusies, overtuigingen zichtbaar worden. Deze zullen laten zien en voelen wat klopt en wat niet klop. Versluieringen zullen langzaam weg vallen, de hogere Waarheid en de zuivere ziel wordt aan het licht gebracht.  

De mens zal vroeg of laat ontwaken! Hij zal onthechten aan zijn mentale gebondenheden en emotionele afhankelijkheden (3de dimensie). Daardoor zal er ruimte ontstaan om in Licht en Liefde te leven en Hart en ziel werkzaam te laten zijn.  

Samenwerking

Vanuit gezamenlijke verbinding en leerdoelen zal de mensheid een nieuwe maatschappelijke samenleving vormen waarin het hart werkzaam zal zijn. De persoonlijkheid zal alleen nog maar het instrument zijn ten dienste van Geest vanuit de Wet van Eenheid en Liefde. Dit schept nieuwe waarden, normen die gestimuleerd worden door kernthema’s van het Aquariustijdperk o.a. onvoorwaardelijk, mededogen, belangeloos, respect, harmonie en vrede.

Iets waar de mensheid zo naar verlangt!

 

De mens als kosmisch wezen

Op deze weg zal de aarde mens, de kosmische mens worden. Hij zal door zijn ontwikkeling gaan beschikken over 13 hoofd chakra’s (kosmische mens) in plaats van 7 hoofd chakra’s (aarde mens). Er worden dus 6 extra chakra’s in hem ontvouwd waarmee hij Liefde kan creëren en leven volgens het Scheppingsplan.

Inwijdingsweg van de mens

De mens bewandelt een ontwikkelingsweg naar een ander mens-zijn op 3 niveaus: persoonlijkheid, ziel en Geest. Door zijn spirituele ontwikkeling leert hij om oude pijn en angst om te buigen naar Liefde. Dit gaat via transformerende energie, transmutatie door hercreatie. Daarin wordt lagere energie terug gebracht in Liefde en Eenheid.

Dit is de inwijdingsweg die ieder mens gaat, op zijn eigen tempo en niveau van bewustzijn. Het is het Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie.                             

Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie

Dit pad is de universele weg om te ontdekken en erachter te komen wie we ten diepste zijn. Het menselijke bewustzijn is versluierd door persoonlijke, vastgezette levenservaringen en daardoor weten we niet echt meer wie we in wezen zijn en dat we van Goddelijke komaf zijn.

De mens doorloopt het proces van bewust worden naar bewust zijn. Dit geeft de mogelijkheid tot groei in het evolutieproces van dit tijdperk en te komen tot realisatie van het Hoger Zelf (Geest). Van hieruit is hij in staat om zich ten dienste te stellen aan het grote geheel.

Keuze

De keuze hiervoor is verbonden met het Universele bewustzijn. Deze zal je telkens weer brengen op een kruispunt in je leven. en op de levensweg die laten herinneren wie je werkelijk bent. Ieder mens komt voor de uitdaging te staan om te kiezen:

Voor het ego, het voorwaardelijke (lagere kleine wil, illusies en verlangens vanuit de persoonlijkheid)? Of voor het hart, het onvoorwaardelijke (Hogere Wil, Geest)?

Kiezen voor het onvoorwaardelijke wordt vaak belemmerd door een diepgewortelde angst voor afwijzing, afgescheidenheid, eenzaamheid en er niet bij te horen. Vanuit deze angst ontwikkelen we een persoonlijkheid die zich bevestigd wil zien in de ontmoeting met de ander. Het verlangen (vanuit het ego) om erkend en gewaardeerd te worden zorgt voor een spel van verleiding en misleiding in het vervullen van de eigen persoonlijke behoeftes.

Weet dat het openen van het hartchakra, het enige oprechte antwoord is naar Licht en Liefde! Het is de enige Synthesekracht op deze weg die ons leert onszelf te kennen: Dan zal zich het innerlijke mystieke pad openen.

Dit is voor Synthesetijdperk de stimulans om dienstbaar te willen zijn, geheel belangeloos, aan allen die zich daarvoor interesseren, open staan en ondersteuning nodig hebben op dit pad.

Aum  

In liefde, Jules en Brigitte