Cursus – Spirituele Zelfhealing

Spirituele Zelfhealing 

op weg naar een nieuw mens-zijn….

Deze cursus bestaat uit 7 middagen en heeft als doel spiritueel zelfhealing vanuit een holistische mens-visie. Het is een nieuwe levenswijze in het Aquariustijdperk, gebaseerd op de spirituele persoonlijkheidsontwikkeling. Het is een innerlijke inwijdingsweg naar het Hart. 

Via het spirituele pad komt er meer verbinding tot stand tussen de persoonlijkheid, ziel en Geest. Door verschillende innerlijke fases van bewustwording te doorlopen kom je tot herkenning en bewustwording van je ware natuur. Het doorleven van je ware Zelf geeft je nieuwe mogelijkheden m.b.t. je levensopdracht die leidt tot vervulling van het leven. Je wordt door de Geest van binnenuit geïnspireerd en gevoed.

Door de integratie van je ware Zelf doorloop je via het Universele 12-voudige pad tot Zelfrealisatie. Spirituele Zelfhealing wordt dan werkzaam vanuit een leven als Aquariusmens. 

Geschiedenis

Door de eeuwen heen zijn veel spirituele wijsheden, oude esoterische theorieën en kennis over spirituele Zelfhealing verloren gegaan. Hierdoor zijn velen de verbinding met de kern kwijt geraakt. We zijn beland in een leven met sluiers van onwetendheid, gevangen in eigen persoonlijke waarheden en overtuigingen. Deze ontstaan in het leven door gebeurtenissen, (traumatische) ervaringen maar ook door opvoeding, scholing, werk en maatschappij.

Het gevolg hiervan is, dat we mentale en emotionele patronen creëren in het menselijke brein en gevoel. Deze belemmeren ons om verder te bezielen. We gaan zelfs, vaak onbewust, hechten aan de ervaringen van de eigen gecreëerde illusies. We doen dan wederom dezelfde ervaringen op, waaraan we dan weer (onbewust) vasthouden. Hierdoor komen we vast te zitten in en aan de materie en zoeken we vervolgens hulp van buitenaf om te healen. We zijn niet meer zelf bewust van ons Zelfhealend vermogen.  

Het 3-voudige lichaam

Spirituele persoonlijkheidsontwikkeling vormt de stimulans naar een 3-voudig bewustzijn: Geest, ziel en persoonlijkheid (PsychoSofia). De samenwerking tussen deze drie eenheid komt tot stand vanuit innerlijke bewustwording. Je zult ontdekken dat je veel meer bent dan alleen een persoonlijkheid waardoor je (spiritueel) kunt healen en een uitwerking kan hebben op het fysieke lichaam.  

Nieuwe tijdperk

In het tijdperk waarin we nu leven, staat Zelfhealing via het innerlijke zuiveringsproces centraal. Het brengt de mens naar een Hoger Liefdesvermogen (zielkwaliteiten). Iedereen kan zich nu vrij maken van dat wat hem van binnenuit belemmert om in Liefde te kunnen leven. Om dit mogelijk te maken dien je eerst te ontdekken wie je eigenlijk bent als individu. Het stelt je dan in wezen in staat om het Nieuwe vorm te geven. 

Vraag je jezelf ook wel eens af:  

*wie ben ik eigenlijk?

*wat is het doel van mijn leven?

*waarom ben ik op aarde?

*wat is de zingeving van mijn bestaan?

*waar leidt dit alles heen?

*hoe kan ik mezelf healen?

Zelfonderzoek en reflectie

Jezelf opnieuw ontdekken vindt plaats door o.a. vragen te stellen, te (her) ontdekken via zelfonderzoek, spiegeling en zelfreflectie. De essentie hiervan is spirituele Zelfontplooiing en het herscheppen van de uiterlijke wereld in overeenstemming met de innerlijke wereld. De schaduwkanten worden dan in het Licht gezet. Hierdoor ontwikkel je: zelfverantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid. 

Chakra’s en aura’s

In dit innerlijke proces spelen chakra’s (energiecentra) en aura (energielichaam) een belangrijke rol. Zij hebben invloed op ons dagelijkse functioneren. Door beschouwing, contemplatie verhoog je de energie van de bewustzijnscentra. Hieraan zal in deze cursus extra aandacht besteed worden.   

Meditatie

Aangetoond is, dat meditatie een positieve invloed heeft op stress, klachten, kwalen en blokkades die je belemmeren om bewustzijn te verruimen. Mediteren brengt je in de stilte. In de stilte kom je in verbinding met je Hoger Zijn, de Bron energie. 

Bewustwordingspad

De cursus volgt op natuurlijke wijze een specifieke opbouw van het bewustwordingspad. Je maakt kennis met belangrijke esoterische leringen en stof, gebaseerd op de wijsheid van Geest (Psychosofia). 

De volgende onderwerpen komen o.a. ook aan bod:

*basisstappen voor meditatie (meditatiehouding, centreren, concentreren, contempleren, beschouwen)
*werkzaamheid vanuit Wijsheid van Geest
*Aquariustijdperk en een nieuwe mensvisie
*3 fasen van bewustwording
*paranormale, intuïtieve, spirituele vermogens en innerlijke zuivering
*eenheid versus dualiteit (hoe kom je in verbinding met eenheid?)
*elementen van Carl Gustav Jung 
*transformatie, transmutatie en hercreatie
*spirituele anatomie en fysiologie

In deze cursus gaan we aan de slag met praktische oefeningen die gebaseerd zijn op de energie van het Watermantijdperk.  

Cursus data 2021

Groep 1: 6 feb. 6 mrt. 3 apr. 1 mei 26 jun. 4 sep. 2 okt.    (zaterdag)
Groep 2: 7 feb. 7 mrt. 4 apr. 2 mei 27 jun. 5 sep. 3 okt.    (zondag)

Overige

*Prijs: € 220,- (incl. consumpties, versnaperingen, naslagwerk, lesmateriaal).
*De cursus bestaat uit 7 middagen.
*De middagen worden 1 x per 4 weken georganiseerd op locatie in Gaanderen
(op 5 min. loopafstand van treinstation Gaanderen).
*Duur van de middagen: 13.00 – 17.00 uur
*Een cursusgroep bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 personen.
*Iedere middag heeft voldoende ruimte voor het delen van ervaringen, vragen en toelichting. 
*Aan het einde van de middag krijg je telkens bezinningsvragen mee naar huis die gaan over de behandelde stof. Doel hiervan is om de stof in jouw systeem door te laten werken (integratie). Op deze vragen kun je dan mediteren en zal tevens de energie in beweging zetten voor de daarop volgende cursusmiddag.

Tip: Als eerste kennismaking met deze stof kun je een van de volgende workshops volgen: 

Laat het Hart spreken op weg naar een nieuw bewustzijn

Ontdek de helende kracht en Wijsheid

Vergroot je intuïtie

Mediteren en leven in het Aquariustijdperk

Kerstworkshop

Groepsbijeenkomst

Mocht je geïnteresseerd zijn in de cursus en/of je wilt je aanmelden dan kan dit via onze website via het aanmeldingsformulier. Wanneer je vragen hebt of er zijn onduidelijkheden dan kun je contact opnemen via het contactformulier of via telefoon: 06-12818825 Jules Ruthers

Klik hier voor voorwaarden.