Spirituele Groepsbijeenkomst – Samen op weg

Samen op weg naar een nieuw leven!

Het Aquariustijdperk (de tijd van vele veranderingen in de wereld) nodigt ieder mens uit om tot elkaar te komen, samen te werken en te delen. Samen op weg, in deze dynamische tijden. De mens van nu is steeds meer op weg naar spirituele zelfontwikkeling. Er ontstaat een grote  behoefte aan gelijkwaardigheid, samen zijn, spirituele ervaringen uit wisselen en elkaar stimuleren en ondersteunen. Heb je ook de behoefte om dit met gelijkgestemden te ervaren?  

Verlangen in het Nieuwe Tijdperk

Steeds meer mensen voelen in deze overgangsperiode een diep verlangen naar saamhorigheid en willen een leven leiden in vrijheid. 

In de spirituele bijeenkomsten zal je worden aangereikt datgene wat je nodig hebt om mee te kunnen bewegen in de evolutie van de nieuwe tijd. In de speciaal opgezette bijeenkomsten zal een ieder persoonlijke aandacht krijgen. Vanuit de verbinding met elkaar kun je Jezelf zijn met een unieke levensles. Daarin zullen persoonlijke belangen verschuiven naar groepsbelangen. In de bijeenkomst(en) vormen we een groep waar we werken aan spirituele zelfontwikkeling, zelfbewustzijn en zelfkennis. Daarin is voldoende ruimte voor eigen inbreng. Je komt tot kernthema’s met daaraan gekoppeld, je levensthema. De eerste bijeenkomst staat in het thema: Lente op weg naar Pasen!

Filosofie en levenswijsheid

Het inzetten van ieders levenswijsheid leidt tot samen werken. In het uitwisselen van en filosoferen over (Wijsheid der liefde) visies en levenservaringen, staat centraal het zoeken naar overeenkomsten met de ander. Hierdoor ontstaat een groepsbewustzijn. 

Transformatieproces  

Het uitwisselen van levenservaringen is een stap in verandering. In dit proces kom je meer los van persoonlijke gehechtheden en gebondenheden die je belemmeren. Deze zijn gebaseerd op zelfbescherming vanuit het overlevingsmechanisme. Dit omzetten is een doel van de bijeenkomst(en): een ieder naar zelfkennis en zelfbewustzijn te ontwikkelen.  

Cyclus in opbouw

Net zoals de natuur een opbouwende cyclus van 4 seizoenen kent, van afbraak en opbouw, zo is er binnen de mens ook een cyclus van afbraak en opbouw. Ieder seizoen kent energietrillingen, processen en ontwikkelingen. Elk individu heeft een eigen trilling en zo zullen ook de bijeenkomsten een specifieke trilling in zich dragen. In de groepsbijeenkomsten wordt de stof in een opbouwende fase aangeboden en zal je datgene aangereikt krijgen om mee te kunnen gaan op de trillingen van het Watermantijdperk.  

Je hoeft het niet alleen te doen!

Stichting Synthesetijdperk wil graag gehoor geven aan dit verlangen en daarom organiseren wij deze spirituele groepsbijeenkomsten. Het is een werkgroep van gemotiveerde en geïnteresseerde mensen die bereid zijn om te werken aan spirituele zelfontwikkeling. Zij willen op regelmatige basis bij elkaar komen, om samen uit te wisselen, te reflecteren en te werken aan persoonlijke spirituele groei. In de planning staan 4 bijeenkomsten, om de 3 maanden.

Om de 6 a 7 weken zal een gezamenlijke tussenevaluatie volgen over de opgedane zelfkennis en zelfbewustzijn waarin we wederom elkaar ondersteunen en met elkaar filosoferen.  

In het werkzaam zijn naar een nieuw leven, komt het volgende aan bod:

*de rode draad *zelfreflectie en innerlijk onderzoek *overlevingsinstinct in de mens *spiegelen en projecties *levenswijsheid en filosofie *de weg naar zelfaanvaarding *zelfkennis en zelfbewustzijn

Kernthema’s die vrijkomen in de bijeenkomsten zorgen voor individuele en groepsprocessen.

Volgen van de workshop 

Tip: om de essentie van de groepsbijeenkomsten te ervaren zou je een van de volgende workshops/cursus kunnen volgen: “laat het hart spreken, op weg naar een nieuw bewustzijn“, “mediteren en leven in het Aquariustijdperk“, Kerstworkshop.  

2021

Bijeenkomsten: 19 mrt. (overige data volgen)

Evaluaties:  worden nog bekend gemaakt

Groep: maximaal 6 deelnemers

Tijd: 19.30 – 22.00 uur  

Prijs: € 200,- (incl. consumpties en versnaperingen) 

Naslagwerk: Je ontvangt richtlijnen die je kunt gebruiken voor zelfontwikkeling in de vorm van naslagwerk

Locatie:Ligusterstraat 39, Gaanderen (op 5 min. loop afstand van treinstation) 

*De bijeenkomsten zullen telkens onder begeleiding staan zijn van Jules Ruthers.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze groepsbijeenkomst en je wilt je aanmelden dan kan dit via het aanmeldingsformulier. Wanneer je vragen hebt of er zijn onduidelijkheden dan kun je contact opnemen via het contactformulier of via telefoon: 06-12818825 Jules Ruthers.

Klik hier voor voorwaarden.