Spirituele Verbindingsbijeenkomsten

Samen op weg naar een Nieuw leven!

Een nieuwe leefwijze!

 

Spirituele Verbindingsbijeenkomsten 

Deze bijeenkomsten hebben als doel, met gelijkstemden te verbinden en het Nieuwe Leven vorm te geven! Om dit te realiseren lopen we gezamenlijk de innerlijke weg. Samen deelnemen aan dit groepsproces leidt tot een verhoogd bewustzijnsniveau.

Uitnodiging tot bewustzijnsverruiming

De focus ligt op persoonlijke en spirituele groei. Dit realiseren we o.a. door met elkaar ervaringen uit te wisselen, te reflecteren en te filosoferen op verschillende niveaus. Er zal inzicht, zelfkennis en (verhoogd) bewustzijn ontstaan op 3 gebieden persoonlijkheid, ziel en Geest. Het is een uitnodiging om naar binnen te keren, te onderzoeken en te reflecteren.  

Energie die vrijkomt zal zielskwaliteiten op onvoorwaardelijke liefde ontvouwen. Het geeft de mogelijkheid om te ontwaken waardoor nieuwe gedachten en visie zullen ontstaan. We ondersteunen elkaar in processen en creëren innerlijke ruimte. Dit zal leiden tot een hart tot hart verbindingen en acceptatie van de persoonlijkheid.

Overgang

Het grote keerpunt is aangebroken. In deze dynamische crisistijd wordt er in de mens angst losgetrild. Dit heeft als Kosmische doel om de mens te bevrijden uit het overlevingssysteem en ruimte te bieden voor een leven vanuit het Hart.

In deze tijd wordt aan de mens gevraagd om innerlijk werk te verrichten in plaats van je te richten buiten jezelf. Het is nodig, meer dan ooit, om op een andere wijze te gaan verbinden met de innerlijk en de uiterlijke wereld. Juist door te connecten met gelijkgestemden vanuit de overeenkomsten met elkaar, ontstaat gelijkwaardigheid en gelijkgezindheid. Hiermee kan de verloren verbinding met het hart hersteld worden. Karmische patronen kunnen tevens doorbroken worden en naar een niveau van Liefde en Eenheid gebracht worden. Vanuit deze transformatie ontstaat een nieuwe Synthese op weg naar innerlijke leiderschap.

Van angst naar innerlijke leiderschap!

Covid-19 en vooral de gevolgen van de maatregelen, plantten in 2020 het zaadje voor een heel ander leven. De oer-emotie (doods)angst werd aangeraakt en bracht een lagere energietrilling in beweging. Het veroorzaakte een gevoel van overleven, beschermen en te blijven in de eigen veiligheidszone. Hierdoor zijn velen vast komen te zitten in patronen van angstdenken en emoties.  

Angst houdt de mens gevangen in het overlevingssysteem met zinloze discussies, strijd, overtuigingen, onwaarheden of gemanipuleerde informatie. Het stimuleert de gebondenheid aan de persoonlijkheid.

In deze spirituele bijeenkomsten ontdek je meerdere instinctieve angsten van de mens die herkenbaar kunnen zijn. Verbonden hieraan leidt dit tot o.a. misleiding, macht, onmacht, vechten, vluchten, verlamming. Steeds meer mensen kiezen voor groepsverbinding en gaan leven vanuit hun hart. Zij komen in de Liefdeskracht en volgen innerlijke leiderschap!  

Je hoeft dit niet alleen te doen!

 

Werkgroep                                                                                          

We komen regelmatig bij elkaar. Wat er van je wordt gevraagd is bereidheid, openheid en motivatie. Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar (telkens om de 3 maanden). Daarnaast zal iedere 6 à 7 weken een gezamenlijke tussenevaluatie plaatsvinden die gaat over opgedane ervaringen en ieder zijn processen. We zullen elkaar daarin ondersteunen. Er zal ook een link gelegd worden ook met dat wat er speelt in de wereld.  

Nieuwe beweging                                                                                              

Door deel te nemen aan de bijeenkomsten ontvang je informatie over hoe een stap te zetten in het (belangeloos) werkzaam zijn voor en te bouwen aan een betere wereld.

Inwijdingsweg   

Vanuit een beweging van ik naar wij ontstaat er een draagkracht waarin we als groep het Nieuwstijd denken activeren. We vormen met elkaar één (spirituele) familie waarin we allen, in de kern, gelijk zijn. Een stap van ik naar wij is de inwijdingswegs naar het hart.                                                                      

Praktisch                                                                                                                   

De opbouw van de bijeenkomsten is vergelijkbaar met de opbouw in de natuur en haar 4-seizoenen cyclus. Ieder seizoen (en iedere maand) kent een eigen proces van energie, opbouw en afbraak. Dit proces vindt ook plaats binnen de mens (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel/kosmisch).

De aangereikte stof is geïnspireerd op Psychosofia (Wijsheid van Geest).  In verbinding daarmee kan een ieder geïnspireerd worden vanuit de Bron. Ieder kwartaal komt er een kernwoord en kernthema vrij die een uitdaging en vrucht in zich draagt om te komen tot spirituele ontwikkeling. Dit zal uiteindelijk leiden tot Zelfrealisatie (Hoger Zelf). Het heeft dan een positief effect op lichaam en geest.

Overige thema’s die aan bod komen:

*de 4-elementen *de rode draad in je leven *zelfreflectie en innerlijk onderzoek *overlevingsinstinct in de mens *spiegelen en projecties *levenswijsheid, filosofie en kernkwaliteiten

2023

De eerst bijeenkomst:  21 maart (overige data volgen) – Thema: Lente, op weg naar Pasen!

*in totaal 8 bijeenkomsten incl. 4 evaluaties

Tijd: 19.30 – 22.00 uur  

Groep: max. 4 deelnemers

Synthesetijdperk vraagt géén kosten hiervoor:  Klik voor  Voorwaarden Verbindingsbijeenkomst

Locatie: Ligusterstraat 39, Gaanderen (op 5 min. loop afstand van treinstation) 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze Verbindingsbijeenkomsten en je wilt je aanmelden dan kan dit via het aanmeldingsformulier. Wanneer je vragen hebt of er zijn onduidelijkheden dan kun je contact opnemen via het contactformulier of via telefoon: 06-12818825 Jules Ruthers.

Je kunt eerst ervaring opdoen met de manier van samen zijn door deel te nemen aan de Thema bijeenkomst: De Innerlijke Oproep van het Aquariustijdperk