Spirituele Groepsbijeenkomst – Samen op weg

Samen op weg naar een nieuw leven!

 

Word weer deelnemer aan het (nieuwe) Leven!

 

Spirituele groepsbijeenkomsten 

De bijeenkomsten hebben als doel: samen het Nieuwe Leven vormgeven!  Om dit te realiseren gaan we gezamenlijk op weg. Deelnemen aan een groepsproces leidt weer tot iets nieuws en een andere bewustzijnsniveau van leven.

Dit realiseren we door ervaringen met elkaar uit te wisselen, te reflecteren en te filosoferen op verschillende niveaus. De ontmoeting geeft innerlijke verbinding en ontwikkelt zelfkennis op 3 niveaus (persoonlijkheid, ziel en Geest). Hierdoor ontstaat een nieuwe zienswijze waardoor je zult ontdekken wie je in wezen bent en hoe werkzaam te zijn met de nieuwe energie.

In de huidige overgangs- en crisis tijd waar de mens bloot staat aan vele, snelle veranderingen en angst losgetrild wordt, is het nodig om gezamenlijk de verbinding met het hart weer te herstellen. De groepsbijeenkomsten zullen een belangrijke meerwaarde zijn.

Instinctieve angst

Covid-19 en vooral de gevolgen plantten in 2020 het zaadje van een heel ander leven, voor ieder mens op aarde. De oerangst om dood te gaan werd aangeraakt en veroorzaakte het gevoel om wederom te moeten overleven.

Deze instinctieve angst, voortkomende uit het lager ik-bewustzijn (ego) activeerde in sterke mate de wet van dualiteit, misleiding en manipulaties. De versluieringen en overtuigingen werden geactiveerd met als doel mee te gaan op de onwaarheden en de zinloze discussies daarover. Deze hebben velen in de stand van overleving gebracht.

Van overleven naar Leven

Leven vanuit het Hoger-bewustzijn doet werkelijk Leven zoals het leven hier op aarde bedoeld is. Een leven waarin je Jezelf kunt zijn en dat betekent dan, dat je de Innerlijke Weg volgt die tot Liefde leidt. In het volledig aanwezig zijn in het hartcentrum van Liefde. Steeds meer mensen kiezen bewust om deze  weg te gaan en trillen mee op deze Synthesetijdperk energie. Dit is het uitgangspunt voor de groepsbijeenkomsten.

Nieuwe beweging          

Het is nu in volle gang en ieder mens krijgt de mogelijkheid om stappen te zetten zoals los te komen, te onthechten van de eigen vastgezette energie, patronen te doorbreken en obstakels te overwinnen. Samen kunnen we dit in werking zetten, daarin dienstbaar aan elkaar en belangeloos werkzaam te zijn voor het groter geheel. Samen vormen we dan Groepsbewustzijn. Het is een spirituele beweging van het “ik” naar het “wij”.

Groepsbewustzijn

Vanuit dit samen zijn ontstaat een diepe vorm van geborgenheid in ieder vanuit een hart-tot-hart verbinding. We gaan een nieuwe vorm van veiligheid en vertrouwen (her) ontdekken. Het lager bewustzijn (schaduwzijde) zal belicht worden door een transformerende energie. Hierdoor kan de onvoorwaardelijke Liefde werkzaam worden.

Door gezamenlijk te ontwaken ontstaat er een groter draagkracht waarin we als groep het Nieuwetijdsdenken in werking zetten. We vormen met elkaar dan als het ware één spirituele familie waarin we allen, in de kern, gelijk zijn, overeenkomsten en gelijkenissen hebben. Doch verschillend in de vorm en uitvoering als individu.

Missie                                                                                                            

Het is de missie van Synthesetijdperk om met gelijkgestemden en geïnteresseerden de Aquariusenergie hoog te houden en deze weg te bewandelen via de spirituele groepsbijeenkomsten. Onvoorwaardelijk en belangloos werkzaam zijn, ondersteunen en bouwen aan een Nieuwe Wereld.

Inwijdingsweg                                                                                                           

Deze weg is een inwijdingsweg naar de Liefde van het Hart. Er zal dat worden aangereikt wat je in energie bij je draagt en nodig hebt om mee te kunnen bewegen. Persoonlijke belangen zullen stapsgewijs op de achtergrond raken. Er zal een verschuiving plaats vinden van persoonlijke belang naar groepsbelang echter met behoud van de eigen levensopdracht en uitingsvorm daarin. Er zal voldoende ruimte zijn voor persoonlijke aandacht, inbreng, levenservaring.

Opbouw

De opbouw van de bijeenkomsten is vergelijkbaar met de opbouw zoals in de natuur met haar cyclus van 4 seizoenen. Ieder seizoen en ook iedere maand kent een eigen energietrilling, ontwikkeling en proces van afbraak en opbouw. Zo ook binnen de mens zelf. Er zal leerstof worden aangeboden die hierin op een natuurlijke manier mee stroomt en die aanzet om mee te bewegen. De aangereikte stof is geïnspireerd vanuit Psychosofia (Wijsheid van Geest). Dat betekent dat ieder in de groep geïnspireerd kan worden vanuit de Bron, van binnenuit gevoed met inspiraties.

De bijeenkomsten zullen vruchten brengen: kernwoorden met daarin kernthema’s, die gevormd worden door het afgelopen kwartaal. Nieuwe energie komt hierdoor vrij en het doorleven van een kernthema zal uiteindelijk leiden tot zelfrealisatie van het Hogere Zijn. Het bijzondere hiervan is, dat het de weerbaarheid en immuniteit zal versterken (T-cellen, thymus) en daarmee uiteindelijk ook de groepsimmuniteit.

Je hoeft het niet alleen te doen!

 

Werkgroep                                                                                                       

We komen regelmatig bij elkaar. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar dus om de 3 maanden. Daarnaast zal om de 6 à 7 weken een gezamenlijke tussenevaluatie plaatsvinden die gaat over de opgedane zelfkennis en zelfbewustzijn waarin wederom met elkaar ondersteunen en filosoferenHet enige wat er van je wordt gevraagd daarin is bereidheid, openheid en natuurlijk motivatie.

Overige thema’s die aan bod komen:

*de 4-elementen *de rode draad in je leven *zelfreflectie en innerlijk onderzoek *overlevingsinstinct in de mens *spiegelen en projecties *levenswijsheid en filosofie

2022

De eerst bijeenkomst:  22 maart (overige data volgen)

Evaluaties:  worden nog bekend gemaakt

Tijd: 19.30 – 22.30 uur  

Opgave: uiterlijk 1 week voor aanvang groepsbijeenkomst

Synthesetijdperk vraagt géén kosten hiervoor:  Klik voor  Voorwaarden Groepsbijeenkomst

Locatie: Ligusterstraat 39, Gaanderen (op 5 min. loop afstand van treinstation) 

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze groepsbijeenkomst en je wilt je aanmelden dan kan dit via het aanmeldingsformulier. Wanneer je vragen hebt of er zijn onduidelijkheden dan kun je contact opnemen via het contactformulier of via telefoon: 06-12818825 Jules Ruthers.