Spirituele Verbindingsbijeenkomsten

Samen op weg naar een Nieuw leven!

 

Inleiding verbindingsbijeenkomst

We leven in bijzondere en spannende tijden, er zijn grote veranderingen gaande op zowel aards als spiritueel niveau. Deze zullen uiteindelijk gaan leiden tot een Leven in Liefde en Wijsheid, vanuit spiritueel mens Zijn.

Spirituele Verbindingsbijeenkomsten 

De 8 bijeenkomsten hebben hierin als doel, met gelijkgestemden te verbinden en het Nieuwe Leven vorm te geven! Om dit te realiseren gaan we samen op pad via groepsproces(sen) die leiden tot Aquariusbewustzijn.

Leven vanuit overlevingsmechanisme

De meeste mensen leven vanuit het persoonlijke, (lager) bewustzijn dat gevoed en gestimuleerd is door ouder(s), maatschappij, onderwijs e.d. Dit is slechts gebaseerd op basiskennis van het menselijke zijn vanuit een normaal bestaan hier op aarde, op een wijze die “past” binnen de normen en waarden van de materie. In dit (basis)systeem speelt de afhankelijkheid van de buitenwereld een belangrijke rol, de gehechtheid aan mentale patronen en verbondenheid met de eigen emoties. Deze afhankelijkheid vormt de rode draad in het leven. Op dit niveau zijn er versluieringen en verstrengelingen in een web van illusies. Van daaruit belanden we dan in zelfbescherming, verdediging, onderdrukking en zoeken we bevestiging van anderen. Op deze wijze leven verhindert een kwantumsprong.

De uitnodiging

Hierin liggen uitdagingen met een nog verscholen levensopdracht. Het vraagt juist nu, in deze tijd, om te onthechten, te verwerken en los te komen van de gebondenheid en afhankelijkheid van de ander. Door met gelijkgestemden te verbinden en werkzaam te zijn, zal het hart zich (verder) openen. Vanuit begrip en meeleven met elkaar zal er ruimte en inzicht ontstaan dat er meer is dan dat wat ons bekend is en waarmee we gevoed zijn. Iedere deelnemer wordt uitgenodigd om daarin het eigen, unieke pad te volgen. Door persoonlijke omzetting, transformatie en transmutatie, ontstaat er een opschoningsproces van dat wat innerlijk nog in de weg staat. Door (her)creatie zal er een groei proces ontstaan volgens het Kosmische Plan.

Dichter bij Jezelf 

Op je eigen pad ontmoet je de ander, beleef je gebeurtenissen en doe je ervaring op. Dit alles met de bedoeling om dichter bij het zuivere gevoel te komen en je Spirituele Zelf te leren kennen. Vanuit ervaring en door herkenning te zien wat er van binnen uit wil gebeuren in dit reinigingsproces.

Kosmische aanraking

In 2020 is de gehele mensheid aangeraakt, getriggerd door beleving van angst, onmacht e.d. Dit, met de intentie om de grote ommekeer te maken. Deze Kosmische aanraking heeft als Hoogste doel te (leren) leven vanuit het Hart/ziel. De triggers geven een aanzet tot veranderingen, het maken van een keuze of andere keuzes, om te kunnen zijn wie we ten diepste Zijn.

De verschuiving in energietrilling binnen het Aquariustijdperk, kenmerkt zich door de beweging van de 3de naar de 4de naar de 5de dimensie. Een aantal thema’s die hierbij horen zijn filosoferen, mededogen, belangeloosheid, vergeving, meditatie, creatie.

Voortzetting van leven

Deze wordt o.a. geleid door 4 stoffelijke elementen in een beweging van buiten naar binnen. Onderling vindt er een (innerlijke) samenwerking plaats tussen de mannelijke en vrouwelijke energieDe essentie hiervan is om tot de manifestatie van het Zelf te komen, in de aardse realiteit. Daarnaast spelen in de natuur de natuurlijke levensprocessen door 4 seizoenen (jaargetijden) een belangrijke rol. Deze worden dan ook betrokken bij de bijeenkomsten.

Spirituele ontwikkelingen lopen parallel aan de seizoenen en geven op een natuurlijke wijze, inspiratie gevoed uit de Bron. Door dit met elkaar te delen, uit te wisselen, samen erover te filosoferen en reflecteren, scheppen we met elkaar een verhoogd bewustzijn op 3 gebieden: Geest, ziel en persoonlijkheid. We zullen vanuit een holistische visie hierover uitdiepen en filosoferen. 

Een Nieuw mens Zijn

De weg die bewandeld wordt, zowel op aards als spiritueel niveau, wordt geleid door kosmische (liefdes)energie, ook wel het 12-voudige Universele pad tot Zelfrealisatie. Dit is een inwijdingsweg naar spirituele mens Zijn. Bij ieder mens spelen, in deze spannende tijden, belemmeringen, blokkades, weerstand, veroordelingen een rol. Indien we innerlijk zullen herkennen en veranderen zal er verlichting plaats vinden en hindernissen zullen dan verdwijnen. Het heeft een positief effect op lichaam en geest en versterkt de weerbaarheid.

In deze spirituele bijeenkomsten ontdek je meerdere (instinctieve) angsten die in de mens aanwezig zijn en die mogelijk ook herkenbaar zullen zijn. Grote veranderingen binnen de mens raken angst, onzekerheid aan. Deze leiden dan tot een reactie van vechten, vluchten of verlammingen. Steeds meer mensen kiezen nu heel bewust om niet meer de angst te voeden of het volgen van de massa (kudde instinct) (kuddegedrag). In de groepsverbinding volgen we vooral dat wat van binnen uit komt. Van daaruit komt er spirituele voeding en leren we in het Licht te staan (Wijsheid). We volgen elkaar vanuit respect voor de eigen uniekheid en talenten en creëren samen een liefdesveld van Licht naar groepsbewustzijn.

We komen regelmatig bij elkaar. Wat er van je wordt gevraagd is bereidheid, openheid en motivatie. Er zijn 4 bijeenkomsten per jaar (telkens om de 3 maanden). Daarnaast zal er iedere 6 à 7 weken een gezamenlijke tussenevaluatie plaats vinden.

Praktisch 

De opbouw van deze, in totaal 8 bijeenkomsten, is vergelijkbaar met de opbouw in de natuur met haar 4-seizoenen. Ieder seizoen, jaargetijde maar ook iedere maand kent een eigen proces van energie, opbouw en afbraak. Dit proces vindt ook plaats in ons zelf (fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel/kosmisch).

De aangereikte stof over deze nieuwe leefwijze is geïnspireerd vanuit Psychosofia  (Wijsheid van Geest). In verbinding daarmee kan een ieder geïnspireerd worden vanuit de eigen uniek Bron verbinding.

Ieder kwartaal komt er ook een kernwoord en kernthema vrij die, spiritueel gezien, een uitdaging en vrucht in zich draagt. Aandacht daarvoor heeft een (positief) effect op lichaam en Geest. 

Overige thema’s die aan bod komen:

*de 4-elementen *de rode draad in je leven *zelfreflectie en spiritueel onderzoek *overlevingsinstinct in de mens *spiegelen en projecties *illusies *levenswijsheid en filosofie *zielskwaliteiten, * (her)creatie in het schepping proces

Aan het einde van de 8 bijeenkomsten zullen we samen filosoferen over de mogelijkheid om (eventueel) met elkaar het pad verder te volgen.

2024

De eerst bijeenkomst:  19 september (overige data volgen)  

Thema: Herst, beweging in Licht en Liefde

*in totaal 8 bijeenkomsten (incl. 4 tussentijdse evaluaties)

Tijd: 19.30 – 22.00 uur  

Groep: max. 4 deelnemers

Synthesetijdperk vraagt géén kosten hiervoor:  Klik voor  Voorwaarden Verbindingsbijeenkomsten

Locatie: Ligusterstraat 39, Gaanderen (op 5 min. loop afstand van treinstation) 

Aanmelding:

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze Verbindingsbijeenkomsten en je wilt je aanmelden dan kan dit via het formulier Aanmelden Verbindingsbijeenkomst

Na je aanmelding volgt er een uitnodiging voor een eerste kennismaking op locatie in Gaanderen, om met elkaar te gaan filosoferen over je wensen verlangens en wat je kunt verwachten in de verbindingsbijeenkomst. Na dit gesprek zul je de bevestigingsmail ontvangen. Mocht je deze niet ontvangen, check dan een je spambox. Vind je daar de bevestiging ook niet, breng ons dan even op de hoogte. 

Synthesetijdperk organiseert ook een thema avond, eventueel als voorbereiding op de Verbindingsbijeenkomsten.

Themabijeenkomst

Je kunt ook eerst ervaring opdoen door deel te nemen aan de Thema bijeenkomst: De Innerlijke Oproep van het Aquariustijdperk. Mocht je je willen aanmelden dan kan dit via formulier Aanmelden Themabijeenkomst  Mocht je daar eerst meer over willen weten, neem dan contact op via het Contactformulier.