Missie

 

Onze levensopdracht en missie

Stichting Synthesetijdperk heeft als levensopdracht/missie, het uitdragen van energie van het Nieuwe Tijdperk (ook wel Watermantijdperk of Aquariustijdperk genoemd) en het van hieruit werkzaam zijn. 

Visie

Het Watermantijdperk is een enorm transformatieproces waarin de mensheid en de aarde zich bevindt. De mens is “op weg naar een nieuw mens-zijn” om te leren leven vanuit de kwaliteiten van het hart en de ziel. Ieder mens krijgt juist nu de mogelijkheid zich daarin (spiritueel) te ontwikkelen.

Doel

Zij die geïnteresseerd zijn en hiervoor open staan te ondersteunen, te begeleiden, bewust te maken, inzicht te geven en te laten ervaren in dit grote transformatieproces. De aandacht hierbij ligt op zelfrealisatie, zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en (spiritueel) zelfhealing.

Uitdragen en Organisatie

De stichting biedt diverse diensten aan en organiseert de volgende activiteiten:

 

De Nieuwe tijd roept ieder mens op, om nu zelf actief aan het werk te gaan vanuit de verbinding met de eigen kern om zo een eigen (spirituele) ontwikkeling en daarmee ook het eigen healingsproces op gang te brengen.

Deze visie stimuleert de stichting om datgene te organiseren wat hierbij past. Derhalve zullen de gastsprekers voor de openbare spirituele avonden werken met thema’s passende bij het Watermantijdperk.