Nieuws

Weet je al dat…….

 

De energie van 2019

De innerlijke liefdeskracht 

In de 4 cyclussen (seizoenen) van het jaar 2019 kreeg de mens de gelegenheid om stap voor stap los te komen van dat wat we in ons wezen hadden vastgehouden aan ervaringen (eigen waarheid) in het lager bewustzijn.  Dit zogenaamde ontwortelingsproces dat al in 2018 begon, zette zich voort in 2019. Het zorgde voor een innerlijk ontwaken waardoor verwerking maar ook vergeving (sneller) kon plaats vinden.

Op het gebied van samenwerking (innerlijke en uiterlijk) ontstonden vele uitdagingen en kon karma uitgewerkt worden. Processen werden gestimuleerd vanuit scheppingsdrang en een dieper verlangen tot Zelfontplooiing. De essentie hiervan is het scheppen van de uiterlijke wereld in overeenstemming met de innerlijke wereld.

Wanneer het innerlijke en het uiterlijke niet met elkaar in overeenstemming konden zijn, ontstond er innerlijke strijd. Dit had dan vaak tot gevolg onrust, stress, spanning, verkramping met daarbij de nodige vlucht/vecht reactie.

Velen van ons kregen in het afgelopen jaar te maken met (tijdelijke) fysieke klachten. Dit begon eigenlijk al in 2018. De reguliere gezondheidszorg kon daar niet altijd de vinger op leggen. Dit had dan ook veelal te maken met dat de oorzaak ervan op een geheel ander niveau lag dan daar waar men bij kon.

Een lichamelijke klacht had dan ook vaak te maken met een uitzuiverings- proces op een ander level. Door dat wat er innerlijk speelde te herkennen (lager en Hoger Zelf) en te erkennen ontstond er een verwerking c.q. uitwerkingproces.

Transformatie

De kosmische nood aan transformatie stroomde mee in ieders persoonlijke ontwikkeling. Dit zorgde zowel op individueel als op wereld niveau voor vele verschuivingen en veranderingen op het gebied van mentale gehechtheden en emotionele afhankelijkheden. Dit proces leidde tot (andere) sociale interacties. Het Hoger Bewustzijn werd ontwaakt en de Geest vrij kwam. De mannelijke energie (vuurkracht) werd herkend, erkend en geopenbaard als de Hogere Wijsheid en Waarheid en ontvangen door de vrouwelijk energie, de Sofia.

Het 3-voudige lichaam

Vooral in het afgelopen jaar was de stimulans van samenwerking aanwezig in het 3-voudige bewustzijn: Geest, ziel en persoonlijkheid (Psycho-Sofia). De verborgen Wijsheid kon daardoor ontvangen worden. Deze samenwerking zorgde ervoor dat de mens kon ontwaken en ontdekken dat hij veel meer is dan alleen zijn persoonlijkheid.

Ziel

2019 was een zeer goed jaar om ieder zijn eigen weg te gaan, passende bij het eigen zielsverlangen. Naast dit zielsverlangen werd ook de zielenpijn aan het licht gebracht. Dit met de intentie om zichtbaar te maken waar nog oude pijn geheeld mocht worden. Deze pijn wilde vooral dit jaar herkend en doorleefd worden zodat het helingsproces gestart kon worden. Dit proces zet zich voort in het jaar 2020.

De cursus “Spirituele Zelfhealing, op weg naar een nieuw mens zijn” start in 2020 op 1 februari (groep 1) en op 2 februari (groep 2).

De aandacht ligt in de cursus op de Aquariusdoelen van waaruit Stichting Synthesetijdperk dienstbaar is aan de mensheid. Zij is verbonden met de Lichtvelden en hogere Bewustzijn niveaus.

Wij wensen iedere belangstellende heel veel Wijsheid, Licht en Liefde toe voor het jaar 2020!

Spirituele groet van

Jules en Brigitte Ruthers


Nieuwsbrief

Je kunt je hier inschrijven voor het ontvangen van onze Nieuwsbrief.